Villkor

Mellan gymkunden (nedan kallad ”Kunden”) och gym med org nr 556301-4264 (nedan kallat ”Gymnastikcentret”) ingås följande autogiroavtal:

  1. Kunden godkänner att Gymnastikcentret drar av en månadsavgift på 349 kronor från Kundens angivna bankkonto varje månad.
  2. Uppsägning av avtalet ska ske skriftligen minst 3 månader innan önskat uppsägningstidpunkt.
  3. Kunden bekräftar att bankuppgifterna som anges vid signeringen av detta avtal är korrekta och att Kunden har behörighet att göra avdrag från det angivna bankkontot.
  4. Gymnastikcentret förbinder sig att endast göra avdrag enligt detta avtal och att informera Kunden i förväg om eventuella ändringar av avgiften.
  5. Avtalet träder i kraft vid signering och gäller tills det sägs upp enligt punkt 2.
  6. Avtalet kan signeras med bank-id och länk till bankgirot där kunden kan signera avtalet med bank-id finns här [Länk till bankgirot].
  7. Avtalet är juridiskt bindande för båda parter.